Chùa Đại Giác (Sacramento, CA)

0
2123

Nếu ai về miền cao nguyên Di Linh, đi ngang qua cầu Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng, nhìn lên ngọn đồi nhỏ bên tay trái, sẽ thấy chùa Đại Giác. Từ ngày Thượng Toạ Thích Nguyên Tú (nay là Hoà Thượng) về trụ trì năm 1993, ngôi bảo tự này đã và đang được trùng tu không ngừng trên mọi mặt. Mãi cho đến 6 tháng trước đây, với hoài bảo: Tiếp tục khơi động tiềm năng Phật bảo của mỗi một ai có duyên, đặc biệt là: “Sen vàng nguyện nở ở trời Tây.” HT Nguyên Tú cùng các đệ tử thân tín nhiều nơi đã cùng nhau góp sức mua căn nhà nhỏ…! ở đường Watt Ave. Sacramento, Thủ Phủ California.

Một ngôi chùa hay nhiều ngôi chùa, nếu được mang đầy phẩm chất của pháp bảo, chuyên chở đầy ắp văn hoá nhân bản và dân tộc Việt, thì phải nên được hiển hiện nhiều hơn nữa. Từ đó, nền tảng cho thế hệ mai sau, làm mái ấm gia đình tâm linh và huyết thống, gìn giữ cội nguồn, sẽ có thể may ra, được hiện hữu mãi theo dòng chảy của thời gian nơi đất khách quê người. Đây là những động lực chính, để cho ngôi chùa Đại Giác khiêm nhường, được hiện diện và khép mình nơi Sacramento Mỹ Quốc. Xin được thành tâm, đê đầu đảnh lễ Tam Bảo gia hộ; và hồi hướng công đức vô lượng cho những ai đã, đang và sẽ giang tay góp sức cho sự hiện hữu của Đại Giác Buddhist Temple.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here