Chùa Hồng Danh & Từ Tâm Loving Hearts Charity kính cảm ơn Nét Việt Televison đã bảo trợ buổi ăn chay vào Chủ Nhật ngày 20 tháng 1 năm 2019.
Kính chúc quý vị an lành vành tựu.
Quý đồng hương Phật tử muốn bảo trợ những ngày ăn chay tiếp theo xin liên lac:
CHÙA HỒNG DANH
1129 Bal Harbor Way. San Jose, CA 95122
(408) 449-5399 www.facebook.com/HongDanhTemple

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây