Hòa Thượng Tuyên Hóa đã nói về nhân duyên thành lập Vạn Phật Thánh Thành như sau : ‘Có thể nói rằng nhân duyên thành lập Vạn Phật Thánh Thành đã được định trước từ vô lượng kiếp – Phật Pháp nhất định sẽ được truyền bá đến phương Tây, và khi ấy, Vạn Phật Thành sẽ xuất hiện. Sự xuất hiện ấy không có nghĩa là Vạn Phật Thánh Thành sẽ từ trên trời rơi xuống hay ở dưới đất mọc lên, mà là do con người kiến tạo nên – chính con người đã xây cất bảy, tám chục tòa nhà này.

Chùa Vạn Phật Thánh Thành
Chùa Vạn Phật Thánh Thành – 1979

Địa Chỉ Chùa Vạn Phật Thánh Thành

4951 Bodhi Way
Ukiah California 95482 USA
Tel: (707) 462-0939
Fax: (707) 462-0949
Email: cttb@drba.org

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây