Live Lễ Vu Lan – Chùa Quang Thiện

0
149

Lễ Vu Lan CHÙA QUANG THIỆN
704 East “E” Street Ontario, CA, 91764 • Tel. – Fax. (909) 986-2433 • Email: quangthientemple@hotmail.com

10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 18/8/2019

Kính gởi: Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật tử

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lễ Vu Lan là lễ Báo Hiếu truyền thống của Dân Tộc và Phật giáo Việt. Năm nay Lễ Vu Lan tại chùa Quang Thiện sẽ tổ chức lễ với các phần mục sau đây:

1. Lễ Siêu Độ: 7 giờ 30 tối thứ Sáu ngày 16/8/2019. Cầu Siêu và Dâng Sớ cho người quá cố.
2. Hội Chúng Niệm Phật: 5giở 30 tới 10giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 17/8/2019.
3. Lễ Chính: Chủ nhật ngày 18/8/2019 lúc 10 giờ sáng gồm:

a) Cổ Phật Khất Thực
b) Chú nguyện công đức cúng dường
c) Đọc Thông Bạch Vu Lan
d) Quà Tri Ân
e) Lễ Quy Y
f) Thọ Trai

4. Chẩn thí Cô Hồn: 1giờ 30 chiều

Chùa mời quý Thiện Nam, Tín nữ Phật tử hiệp lực cho ngày lễ Vu Lan được thành tựu. Chùa kêu gọi quý cha mẹ mang quà tặng cho con cháu trong ngày lễ và khuyến khích con mình viết một đoạn văn “mẹ tôi” bằng tiếng Việt hay Anh để làm quà trao cho cha mẹ.

Chùa Quang Thiện

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây