Kiến Lập Tu Viện Vô Biên Hạnh

0
343
Thu Moi TVVBH

THƯ MỜI
Tham D Cu Nguyn Trc Tuyến Online
L Yết Ma Già Lam – Kiến Lp Tu Vin Vô Biên Hnh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Kính thưa quý đồng hương Phật tử gần xa,

Được sự chứng minh và chỉ dạy của chư Tôn Đức, chúng tôi sẽ thiết lễ “Yết Ma Già Lam – Kiến Lập Tu Viện Vô Biên Hạnh” trong thành phố Ellenwood, tiểu bang Georgia.  Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay chưa kiểm soát được, cũng như điều kiện hiện tại của tu viện còn hạn chế, nên chúng tôi xin thiết lễ trực tuyến online để Phật tử gần xa góp lời cầu nguyện chung.

            Chúng tôi xin thành tâm mời gọi quý đồng hương Phật tử khắp nơi tham dự đàn tràng “Yết Ma Già Lam – Kiến Lập Tu Viện Vô Biên Hạnh” sẽ được trực tuyến online trên facebook: Tu Vien Vo Bien Hanh theo chương trình vào các ngày như sau:

Thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020   
7:00PM           – Khai kinh – Bạch Phật – Trì Chú Đại Bi (trực tuyến online)
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020    
5:30AM           – Tọa thiền – Công phu khuya
9:00AM           – Trì Chú Đại Bi         
11:30AM         – Thọ Trai
2:30PM           – Trì Chú Đại Bi        
5:30PM           – Dược thực  
7:00PM           – Trì Chú Đại Bi Thuyết Pháp: TT. Thích Tâm Thiện (trực tuyến online)
Thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020    
5:30AM           – Công phu khuya
10:30AM         – Lễ công bố quyết định thành lập Tu Viện Vô Biên Hạnh – Yết Ma Già Lam – Sái Tịnh Tu Viện (có chương trình riêng) (trực tuyến online)
12:3PM           – Cúng Dường Trai Tăng
4:00PM           – Phổ thí Âm Linh Cô Hồn    
Chủ Nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2020
10:30AM    Thành lập Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa tại Tu Viện Vô Biên Hạnh, Thuyết Pháp: TT. Thích Tâm Thiện (trực tuyến online)   
Sự tham dự và góp lời cầu nguyện trực tuyến của quý Phật tử sẽ trợ duyên cho chúng tôi rất nhiều trong bước đầu kiến tạo ngôi già lam.  Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến Thân Tâm luôn được an lành, vạn sự tốt đẹp như ý nguyện.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Georgia, ngày 20 tháng 7 năm 2020
Tỳ Kheo Thích Quảng Văn

Mọi sự phát tâm cúng dường yểm trợ thành lập Tu Viện Vô Biên Hạnh xin gửi về:

Vo Bien Hanh Buddhist Monastery 3997 Anvil Block Rd, Ellenwood, GA 30294­