Sunday, August 9, 2020

Thư Mời Lễ Vu Lan Chùa Quang Thiện

Thư Mời Lễ Vu Lan 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 8 năm 2018 Kính gởi quí Thiện nam Tín nữ Phật tử, Lễ Vu...

Thông Báo Vu Lan Chùa Hồng Danh 2018

Chùa Hồng Danh trân trọng thông báo và kính mời quý Phật Tử, đồng hương đến tham dự 2 tuần lễ Vu Lan Báo...

Trại Hè Tịnh Thức – Bodhi Youth of America (BYA) 2019

Trại Hè Tịnh Thức - Bodhi Youth of America (BYA) 2019 Bodhi Youth of America (BYA) begins its journey with a vision to create a nourishing...

Pháp Hội Địa Tạng Tại Peek Funeral Home – Westminster Memorial...

A Di Đà Phật! Phật Việt TV kính chia sẽ đến quý vị PHÁP HỘI ĐỊA TẠNG LẦN THỨ 8 Tổ chức ngày 21 tháng 09...

Cuộc Phỏng Vấn Của Phật Tử Thiện Hạnh Và Thầy Thích...

A Di Đà Phật! Chương Trình Phật Việt TV kính chia sẽ đến đại chúng buổi trò chuyện của Phật Tử Thiện Hạnh và Thầy...

Thông Bạch Vu Lan 2019 – Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

THÔNG BẠCH VU LAN 2019 - HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ. www.phatviet.org https://www.facebook.com/PhatVietTV/ Email:info@phatviet.org

Thông Bạch Tết Kỷ Hợi 2019 PV

Thông Bạch Xuân Kỷ Hợi - 2019/Official Announcement of the 2019 New Year Đại lão Hòa Thượng THÍCH THẮNG HOAN thay mặt HỘI ĐỒNG GIÁO...

Talk show Hội Hoa Xuân 2019 – Chùa Hồng Danh

Talk show Hội Hoa Xuân 2019 - Chùa Hồng Danh

Chúc Tết 2019 – Chùa Hồng Danh

Chúc Tết 2019 - Chùa Hồng Danh
- Quảng Cáo -

Bài Mới Nhất

VĂN HỌC