Wednesday, November 25, 2020
A Di Đà Phật! Phật Việt TV kính chia sẽ đến đại chúng buổi trò chuyện cùng với thương tọa Thích Quảng Kim trụ trì Chùa Pháp Bảo 1115 N Mccoll Dr. Edinburg, TX 78541.
Cơm Chay Ngày 19 Tháng 2 Năm 2019 CHÙA HỒNG DANH 1129 Bal Harbor Way San Josse, CA 95122 (408) 449-5399
A Di Đà Phật! Phật Việt TV kính chia sẽ đến đại chúng Đại Lễ Vu Lan Báo Ân, Báo Hiếu tại Chùa Quang Thiện 704 East "E" Street. Ontario, CA 91764 (909) 717-2433
Lễ Vu Lan CHÙA QUANG THIỆN 704 East "E" Street Ontario, CA, 91764 • Tel. - Fax. (909) 986-2433 • Email: quangthientemple@hotmail.com 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 18/8/2019 Kính gởi: Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật tử Nam Mô Bổn Sư Thích...
Chúc Tết 2019 - Chùa Hồng Danh
A Di Đà Phật, Kính mời quý vị đón xem chương trình trực tiếp lễ Vu La Chùa Quang Thiện Thiện - thành phosos Ontario. 9 giờ 30 phút sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2019. Địa...
- Quảng Cáo -

Bài Mới Nhất

VĂN HỌC