Khóa Tu Mùa Hè: Bảy ngày chuyên tu niệm Phật

0
1232

Khóa Tu Mùa Hè: Bảy ngày chuyên tu niệm Phật

Kính gởi: Chư Thiện Nam Tín Nữ Phật tử

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Với ước nguyện chuyên tu một thời gian ngắn để tạo nên năng lực và phước lực nhằm quân bình lại cuộc sống đầy bận rộn trên đất Mỹ, nhiều thiện tín đã yêu cầu chùa mở các khóa tu nhiều ngày. Nhân duyên đã đủ, khóa tu Mùa Hè Bảy Ngày Chuyên tu Niệm Phật sẽ được tổ chức:

Thời gian: Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Địa điểm:   Tu Viện Sơn Tùng

10124 White Road

Phelan, CA 92371

Nội Dung: Chuyên tu niệm Phật

Hướng Dẫn: Đại Đức Thích Hoằng Lãnh

Lệ phí:  Tu Viện cúng dường mọi chi phí ăn ở và đưa đón,

Di chuyển: Nếu ở xa thì đến phi trường Ontario, code: ONT. Ở Quận Cam thì có xe đưa đón.

Ghi Danh qua điện thoại  số:  714  458  8953

Quí Thiện Tín không cần mang theo túi ngủ nhưng lưu ý mang theo thuốc bệnh của cá nhân.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: – Điện thoại: 714  458  8953

Cầu xin Tam Bảo gia hộ quí Thiện Tín vô lượng an lạc.

Chùa Quang Thiện

Khóa Tu Mùa Hè Chùa Quang Thiện

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here