Lễ Khánh Tạ Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát

0
2727

LỄ KHÁNH TẠ TÔN TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

ĐÀN TRÀNG KỲ SIÊU BẠT ĐỘ – CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN

THƯ MỜI

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính thưa quí vị,

Quán Âm Bồ tát đấng mẹ hiền
Cứu khổ muôn loài hạnh vô biên
Ứng thân diệu dụng vô cùng tận
Đại nguyện từ bi rải mọi miền.

Để cảm niệm ân đức cứu khổ của Ngài, để tất cả chúng ta cùng sống trong trái tim từ bi, yêu thương, sống trong hương lành của mẹ hiền Quan Thế  Âm. Đồng thời phát nguyện, kỳ siêu bạt độ những thân linh quyến thuộc, ông bà cha mẹ ; cũng như tế độ những thai nhi sút sảo, những vong linh còn trong cảnh khổ đau. Chùa Minh Đức thành tâm thiết lễ Khánh Tạ Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như kiến lập Đàn Tràng Kỳ Siêu Bạt Độ – Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn vào các ngày 11, 12, 13 tháng 8 năm 2017.

Trân trọng kính mời quý vị hoan hỷ dành chút thời gian về chùa tham dự pháp hội. Sự hiện diện của quý vị nói lên trọn vẹn niềm tin vào sự cứu độ của mẹ hiền Quán Thế Âm ; cũng như thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật.

Kính chúc quý vị vô lượng an lạc!

Kính,

Tỳ kheo Thích Quảng Huân

 

LỄ KHÁNH TẠ TÔN TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

ĐÀN TRÀNG KỲ SIÊU BẠT ĐỘ – CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN

CHƯƠNG TRÌNH

Mỗi tối từ thứ 2 đến thứ 5, ngày 7 đến ngày 10 tháng 8, năm 2017. Lúc 8:00 thọ trì – đảnh lễ kinh Ngũ Bách Danh.

Thứ sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017

10 : 00 sáng :    Trì Tụng Kinh Địa Tạng – Cúng Ngọ

03 : 00 chiều :   Trì Tụng Kinh Địa Tạng – Công Phu Chiều

08 : 00 tối :       Trì Tụng Kinh Địa Tạng  – Hoàn Kinh

Thứ bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2017

07 : 00 sáng :    Tiểu Thực

08 : 00 sáng :    Lễ Hưng Tác Thượng Phan

08 : 30 sáng :    Cung An chức sự Đạo Tràng

09 : 00 sáng :    Bạch Phật – Khai Kinh

Trì Phổ Am Thần Chú

Đề Vị – Thỉnh Linh

Cúng Ngọ – Tiến Linh

12 : 00 trưa :     Ngọ Thực

02 : 00 chiều :   Đạo Tràng phúng tụng Kinh A Di Đà

03 : 30 chiều :   Đăng Đàn Giải Oan Bạt Độ – Thuyết Linh

06 : 30 chiều :   Dược Thực

08 : 00 tối :       Văn Nghệ “Tri Ân”

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2017

06 : 00 sáng : Đạo Tràng Lăng Nghiêm Thần Chú

07 : 00 sáng : Tiểu Thực

10 : 30 sáng : Lễ Khánh Tạ – An Vị Tôn Tượng

12 : 00 Trưa : Lễ Trai Tăng cúng dường

03 : 00 chiều : Đăng Đàn Chẩn Tế

08 : 00 tối : Hoàn Mãn

thu moi LỄ KHÁNH TẠ TÔN TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here