Thư Mời Lễ Tưởng Niệm và Húy Kỵ lần thứ 9

0
684

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa kỳ

Thư Mời Lễ Tưởng Niệm và Húy Kỵ lần thứ 9

 Đức Đệ Tứ Tăng Thống, cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang

11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư tôn Giáo phẩm, Trưởng Lão,  chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quí Thiện Nam Tín Nữ, Cư Sĩ, Gia Đình Phật Tử và Đồng hương,

Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất viên tịch đến nay tròn chín năm. Cả đời Ngài cống hiến theo vận  thịnh suy của Phật Giáo. Ngài đã bao lần tù đày và gần 30 năm quản thúc.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức lễ Tưởng Niệm và Húy Kỵ lần thức 9 Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang tại:

Địa điểm: Chùa Huệ Quang 4918 W. Westminster, Santa Ana. CA 92703

– Thời gian:  11 giờ sáng chủ nhật ngày 02 tháng 7 năm 2017

Chúng con nhất tâm đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức Tăng Già quang lâm chứng minh và kính mời quí Thiện Tín tham dự.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Hòa Thượng Thích Minh Dung  (909) 717-2433, đạo hữu Huỳnh Tấn Lê (714) 878-3739.

Trân trọng kính mời,

Ngày 27 thang 6 năm 2017

  1. Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa kỳ

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí

Thơ Mời Hý Kỵ lần thứ 9 HT Thích Huyền Quang

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here